2023 Progress Report

Ang bus ng Sound Transit
Ang babae at ang bata ay nag-aantay sa pagdating ng tren ng Link light rail
Tatlong tao na dala ang kanilang bisikleta ang nakatayo sa istasyon ng Link light rail
Dalawang tauhan ng Sound Transit ang nasa kaganapan
Kumpol ng mga tao sa labas ng espesyal na kaganapan sa tren ng laruan ng Sounder
Ang nanay at bata ay nakasakay sa tren ng Link light rail

2023 Progress Report

Sama-samang makakarating

Lumalawak na serbisyo

Mga koneksyon sa rehiyon at kapitbahayan

Ang aprubado ng mga botanteng pagpapalawak ng Sistema ng Sound Transit ay lilikha ng 252 milyang network ng rehiyon na mag-uugnay sa, mga komunidad sa kabuuan ng Pierce, King at Snohomish. Ang inyong mga dolyar na buwis ay puspusang ginagamit upang maisulong itong mga makabagong proyekto at serbisyo, at gusto naming malaman ninyo kung saan sila napupunta.

Alamin ang ugnayan ng Sistema ng mapa at ang mga proyekto sa inyong lugar sa ibaba.

Alamin ang ugnayan ng Sistema ng mapaat ang mga proyekto sa inyong lugar sa ibaba.

El tren T Link viaja en Tacoma.
Varios obreros de la construcción están instalando una sección de la vía del tren del Lynnwood Link Extension. Una grúa sostiene la vía mientras los obreros se preparan para conectarla.

Sumakay ka sa amin

Madali lang ito gaya ng pagbilang ng 1,2,3- at libre na ang sakay ng mga kabataan

Pinadali namin ang paghahanap sa lahat ng inyong kakailanganin sa pagsakay ng mga bus at tren

Planuhin lang ang iyong biyahe at bayaran ang iyong pamasahe

Dos adolescentes con bicicletas y cascos están en el andén de una estación saliendo del tren ligero Link.

Makipag-tulungan sa amin

Nakikipag-tulungan kami sa aming mga kasapi sa panrehjiyong pagbiyahe upang madoble ang antas ng pagkuha ng empleyado sa mga susunod na taon, at ibat-ibang kapanapanabik na mga karera sa Sound Transit. Nakikipagtulungan din kami sa mga non-profits sa komunidad sa pamamagitan ng mga programa sa pag-aaral sa mga trabahong konstruksyon.

Higit pa sa pagbiyahe

Tayo ay hindi lamang gumagawa nang pagbiyahe

Kung kayo ay sumasakay sa transit o hindi, lahat tayo ay nakikinabang sa mas kakaunting sasakyan sa ating daan, isang malinis at maaliwas na kapaligiran, mas maraming abot-kayang pabahay, at makatarungang makakuha ng mga opurtunidad at mga serbisyo sa buong rehiyon.

Matuto pa sa ibaba

Fare ambassador speaking with a passenger